ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เดินทางไปประชุมความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน

December 3, 2014 adminnews No comments

30124 (Custom)ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางไปประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับวิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอมัน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารระหว่าง 2 สถาบัน

Scroll to Top
image