นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SUT Compro Tournament ครั้งที่ 5

December 30, 2014 adminnews No comments

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SUT Compro Tournament ครั้งที่ 5 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งสองทีม ดังนี้

ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 500 บาท
1. นายทิชานนท์  ทุมขุนทด     นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. นายทศพล  บุญศรี               นักศึกษาชั้นปีที่ 1
3. นายกษิดิศ  เย็นมนัส                        นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 500 บาท
1. นายธงไชย  สิทธิเขตกรณ์   นักศึกษาชั้นปีที่ 2
2. นายพงศ์พันธ์  ปูนขุนทด     นักศึกษาชั้นปีที่ 2
3. นายรังสิมันตุ์  ชาญพล         นักศึกษาชั้นปีที่ 2

10404430_776736229041011_5772146066950533358_n 10489834_794253383967524_8472503077652542373_n 10501700_776734962374471_6006608884064827080_n

Scroll to Top
image