ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Asia Bangkok Regional Contest

November 7, 2014 adminnews No comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Asia Bangkok Regional Contest

๑. นายวิสกร เสี่ยงวิฐาน 
๒. นายพงศ์พิพัฒน์ ศุภลักษ์ 
๓. นายรณกฤต ศรีทองกูล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

IMG_6269 IMG_6274 IMG_6277

Scroll to Top
image