ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วม “ทำบุญขึ้นอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”

November 12, 2014 adminnews No comments

36_banner

ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน

เข้าร่วม “ทำบุญขึ้นอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน
Scroll to Top
image