คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

October 31, 2014 adminnews No comments

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 30 ตุลาคม 2557

ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

IMG_6131 IMG_6136 IMG_6137 IMG_6145 IMG_6147 IMG_6148 IMG_6150 IMG_6159 IMG_6163 IMG_6167 IMG_6174 IMG_6186 IMG_6194 IMG_6199 IMG_6200 IMG_6205 IMG_6207 IMG_6212 IMG_6223 IMG_6228 IMG_6230

Scroll to Top
image