ติดต่อคณะ

   

                   ที่อยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4423-3073 โทรสาร 0-4423-3074 www.ea.rmuti.ac.th E-mail :  eafaculty.isan@hotmail.com การเดินทาง รถประจำทางที่ผ่าน สาย 1   

 (รถสองแถวสีเหลืองคาดขาว)     ราชมงคล(เทคโนฯ) – บขส.เก่า – สามแยกปักธงชัย สาย 6    

(รถเมล์สีเหลืองคาดแดง)  จอหอ – ยางใหญ่   และ   บ้านขนาย – การเคหะ

 ภาพจาก Google Map 14° 59′ 21.5″ N 

 102° 7′ 11.9″ E

 ดู คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า แผนที่ (สำนักงานคณบดี ตึก 16) 

 

Scroll to Top
image